یا اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله صلوات الله علیهما ,,,,, مخمس به غزل سعدی

:: یا اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله صلوات الله علیهما ,,,,, مخمس به غزل سعدی

زبان حال علی اکبر ع ******** تضمین به غزل سعدی

صلوات

به گل گفت هزاری که مست بوی تو باشم

هزار همچو من ای گل فدای موی تو باشم

همیشه واله و حیران ز عطر بوی تو باشم

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سیا اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله صلوات الله علیهما ,,,,, مخمس به غزل سعدی
برچسب ها :

صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم

:: صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم

                                                                                         در فضیلت حضرت محمد ص

                                                        صلوات

شد جهان یاران سراسر مست از بوی محمد

آب حیوان شد خجل از لعل نیکوی محمد

 

ماه و خورشید و کواکب منفعل گردیده یکسر

چون که شد از پرده بیرون ماه ابروی محمد

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سصلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم
برچسب ها : محمد

مولا در غدیر

:: مولا در غدیر

                                                                                                                عید غدیر خم

                                                                          صلوات

عید غدیر آمد و شد دین حق جوان

بلبل بزن تو چهچه بیا سوی بوستان

 

گلزار دین پر شد و به سرحد حسن شد

ساقی بریز باده عیان گشت باغبان

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سمولا در غدیر
برچسب ها : غدیر

در میلاد حضرت رسول اکرم ص،،،،،،،دوبیتی

:: در میلاد حضرت رسول اکرم ص،،،،،،،دوبیتی

          در میلاد حضرت رسول اکرم ص،،،،،،،دوبیتی

                                                   صلوات

بلبلا چهچه بزن فصل بهار آمده است

سنبل و نرگس و شهلا چو هزار آمده است

غنچۀ گلشن حق تازه به بار آمده است

آهوی دشت و ختن مشک و عذار آمده است

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سدر میلاد حضرت رسول اکرم ص،،،،،،،دوبیتی
برچسب ها : آمده ,اکرم ص،،،،،،،دوبیتی ,رسول اکرم ,حضرت رسول ,میلاد حضرت

بعثت حضرت خاتم الانبیاء ص

:: بعثت حضرت خاتم الانبیاء ص

بعثت حضرت خاتم الانبیاء ص

صلوات

بنفشه گشته جلوه گر که دشت لاله زار شد    

بزن تو چهچه بلبلا که موسم بهار شد

چو طوطی شکرشکن به نغمه در هزار شد    

بگو به نسترن بیا که لاله داغدار شد

به باغ سرو آمده قیامت آشکار شد

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سبعثت حضرت خاتم الانبیاء ص
برچسب ها : خاتم الانبیاء ,حضرت خاتم ,بعثت حضرت

آیةالله بروجردی سیزده شوال و آیةالله حکیم بیست و هفتم ربیع الاول

:: آیةالله بروجردی سیزده شوال و آیةالله حکیم بیست و هفتم ربیع الاول

آیةالله بروجردی سیزده شوال و آیةالله حکیم بیست و هفتم ربیع الاول

صلوات 

شیعیان گلزار دین گویا ز نو پژمرده شد

آیةالله بروجردی چو گل افسرده شد

 

در شب آدینه رفت از این جهان با شور و شین

        خدمت جد غریبش شاه دین یعنی حسین

ادامه مطلب
منبع : تحفة الزهراء سآیةالله بروجردی سیزده شوال و آیةالله حکیم بیست و هفتم ربیع الاول
برچسب ها : آیةالله ,بروجردی ,آیةالله بروجردی ,هفتم ربیع ,ربیع الاول ,حکیم بیست ,آیةالله حکیم ,آیةالله بروجردی سیزده